தமிழ் நூலகம்
Quick Bar
 
 
ஒளியகம்
Search : 
ஒளியகம்
(+) முன்னோர் உரை
(-) சான்றோர் உரை
(+) குறும்படங்கள்
ஒளியகம்
 
ஒளியகம் ⇒ சான்றோர் உரை⇒ ஏ.பி.ஜே.அப்துல்கலாம்
 
ஏ.பி.ஜே.அப்துல்கலாம்
 
அப்துல்கலாம் - பேட்டி(பகுதி - V)
 
 
அப்துல்கலாம் - பேட்டி(பகுதி - IV)
 
 
அப்துல்கலாம் - பேட்டி(பகுதி - II)
 
 
அப்துல்கலாம் - பேட்டி(பகுதி - I)
 
 
PART 2 - Inspiring Young Minds by Dr APJ Abdul Kalam
 
 
PART 1- Inspiring Young Minds by Dr APJ Abdul Kalam
 
 
APJ Abdul Kalam Speech to Children about Leadership - Part 2
 
 
APJ Abdul Kalam Speech to Children about Leadership - Part 1
 
 
அப்துல்கலாம் உரை - ஐதராபாத்
 
 
அப்துல்கலாம் (பகுதி-II)
 
 
சிங்கையில் திரு.அப்துல் கலாம்
 
 
International Thirukkural Conference: Dr. APJ Abdul Kalam