தமிழ் நூலகம்
Quick Bar
 
 
ஒளியகம்
Search : 
ஒளியகம்
(+) முன்னோர் உரை
(-) சான்றோர் உரை
(+) குறும்படங்கள்
ஒளியகம்
 
ஒளியகம் ⇒ சான்றோர் உரை
 
சான்றோர் உரை
 
→ஏ.பி.ஜே.அப்துல்கலாம்
 
அப்துல்கலாம் - பேட்டி(பகுதி - V)
 
 
அப்துல்கலாம் - பேட்டி(பகுதி - IV)
 
 
அப்துல்கலாம் - பேட்டி(பகுதி - II)
 
 
அப்துல்கலாம் - பேட்டி(பகுதி - I)
 
 
PART 2 - Inspiring Young Minds by Dr APJ Abdul Kalam
 
 
PART 1- Inspiring Young Minds by Dr APJ Abdul Kalam
 
மேலும் >>
 
→M. S. உதயமூர்த்தி
 
UTHAYA MOORTHY
 
 
Udhayasandron's Interview with Dr. MS Udhayamoorthy on 07-11-2009 (Part 2)
 
 
Udhayasandron's Interview with Dr. MS Udhayamoorthy on 07-11-2009 (Part 1)
 
 
MS Udayamurthy Speech Part 3
 
 
MS Udayamurthy Speech Part 2
 
 
MS Udayamurthy Speech Part 1