தமிழ் நூலகம்
Quick Bar
 
 
ஒளியகம்
Search : 
ஒளியகம்
(-) முன்னோர் உரை
(+) சான்றோர் உரை
(+) குறும்படங்கள்
ஒளியகம்
 
ஒளியகம் ⇒ முன்னோர் உரை ⇒ மகாகவி பாரதியார்
 
மகாகவி பாரதியார்
 
நிற்பதுவே நடப்பதுவே - பாடல்
 
 
மோகத்தை கொன்று விடு - பாடல்
 
 
வெள்ளிப் பனிமலை - பாடல்
 
 
காக்கை சிறகினிலே - பாடல்
 
 
பாரதியார்