தமிழ் நூலகம்
Quick Bar
 
 
புத்தகங்கள்
Search : 
புத்தகங்கள்
(+) By Author
(-) By Category
(-) கூகுள் புத்தகம்
(+) மதுரைத் திட்டம்
(+) தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை
(+) தமிழ் இணைய கல்விக்கழகம்
 
புத்தகங்கள்
 
புத்தகங்கள்  ⇒ கூகுள் புத்தகம்  ⇒ 19 ஆம் நூற்றாண்டு  ⇒ அகராதி
 
Select order by  : 
View Image: 
கூகுள் புத்தகம்
 
19 ஆம் நூற்றாண்டு
→அகராதி
 
Tamil vade-mecum - 1859

P. Singarabalaventhiram Pillai

 
 
Manual dictionary - 1842

Joseph Knight

 
 
Vocabulary English and Tamil - 1852
The Rew.H.Bower
 
 
Dictionary, English & Tamil - 1858

William Nevins

 
 
Comparative dictionary - 1868

Sir William Wilson Hunter

 
 
Pocket dictionary of English & Tamil - 1851

John Ouchterlony

 
 
Tamil hand-book - 1859

George Uglow Pope

 
 
Vocabulary of English & Tamil words - 1840

Innocent Nicholas

 
 
ஆங்கிலேய தமிழ் அகராதி - 1861

P. Percival

 
 
Compilation of papers - 1839
Andrew Robertson
 
 
ஆங்கிலம் & தமிழ் அகராதி - 1852
Joseph Knight, Levi Spaulding
 
 
Examination and analysis - 1838
William Cooke Taylor, Madras Government oriental manuscripts library