தமிழ் நூலகம்
Quick Bar
 
 
புத்தகங்கள்
Search : 
புத்தகங்கள்
(+) By Author
(-) By Category
(-) கூகுள் புத்தகம்
(+) மதுரைத் திட்டம்
(+) தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை
(+) தமிழ் இணைய கல்விக்கழகம்
 
புத்தகங்கள்
 
புத்தகங்கள்  ⇒ கூகுள் புத்தகம்  ⇒ 19 ஆம் நூற்றாண்டு
 
Select order by  : 
View Image: 
கூகுள் புத்தகம்
 
19 ஆம் நூற்றாண்டு
→அகராதி
 
Tamil vade-mecum - 1859

P. Singarabalaventhiram Pillai

 
 
Manual dictionary - 1842

Joseph Knight

 
 
Vocabulary English and Tamil - 1852
The Rew.H.Bower
 
 
Dictionary, English & Tamil - 1858

William Nevins

 
 
Comparative dictionary - 1868

Sir William Wilson Hunter

 
 
Pocket dictionary of English & Tamil - 1851

John Ouchterlony

 
மேலும் >>
 
→கல்வி
 
????? ????????????? - 1860

Christian Vernacular Education Society

 
 
First lessons in Tamil - 1856
George Uglow Pope
 
 
உதயதாரகை - 1841
American Mission Press
 
 
→இலக்கணம்
 
Abridgement of Rhenius
Charles Theophilus Ewald Rhenius
 
 
A grammar of the Tamil language - 1836
Charles Theophilus Ewald Rhenius
 
 
A grammar of the Teloogoo - 1820
Alexander Duncan Campbell
 
 
Pope's third Tamil grammar - 1859
George Uglow Pope
 
 
→பழமொழிகள்
 
A collection of proverbs in Tamil - 1843
Peter Percival
 
 
Tiruttanta cankirakam - 1843
P. Percival
 
 
→இதழ்கள்
 
Calcutta review - 1859
University of Calcutta
 
 
Journal of the Ceylon Branch - 1866
Royal Asiatic Society
 
 
The Asiatic journal - 1832
Parbury, Allen, And Co
 
 
The Madras journal - 1837
Madras literary society
 
 
→வரலாறு
 
A collection of official documents - 1868
W. F. Wright
 
 
Descriptive and historical papers - 1869
Mark William Carr
 
 
Historical sketch of the Ceylon mission - 1865
William Ware Howland, James Herrick, Jim Herrick
 
 
History of the British possession - 1837
Robert Montgomery Martin
 
 
History of the Tranquebar mission - 1863
Johannes Ferdinand Fenger
 
 
Mackenzie collection - 1828
Horace Hayman Wilson, Colin Mackenzie
 
மேலும் >>
 
→சமயம்
 
Abridgment in the Tamil language - 1826
Maturai Kantacamip Pulavar
 
 
missionary in southern India - 1864
Horace Elisha Scudder
 
 
Missions in South India - 1854
Joseph Mullens
 
 
Summary of a body of divinity - 1852
Karl Gottlieb Ewald Rhenius
 
 
Tamil geography - 1842
American Mission Press, Jaffna
 
 
Tamil hymns - 1846
American Mission Press
 
மேலும் >>
 
→கதைகள்
 
A Tamil prose reading-book - 1859
George Uglow Pope
 
 
Arichandra, the martyr of truth - 1863
Ranga Pillai
 
 
Select Tamil tales - 1839
W. M. Narrainswamy, John Clark Marshman